ติดต่อเรา 

โทร : 0-4310-5017 ถึง 19 

 อีเมล : saraban@tumbonnontan.go.th

โครงการพัฒนาศักยภาพและฝึกอาชีพผู้สูงอายุ สตรี ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน จัดทำโครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและฝึกอาชีพผู้สูงอายุ สตรี ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไป โดยการแปรรูปเนื้อสัตว์ ด้วยการทำส้มต่อน เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปต่อยอดทำเป็นอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว หรือนำไปปรุงเป็นอาหารรับประทานภายในครัวเรือนได้

กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

องค์การบิหารส่วนตำบลโนนทัน ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสาตำบลโนนทัน จัดทำกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ประจำเดือนธันวาคม 2564 เป็นการปรับภูมิทัศน์ โดยการตัดหญ้า ตัดกิ่งไม้ เก็บขยะ กวาดถนนบริเวณสองข้างทางระหว่างบ้านนา หมู่ 6 ถึงบ้านกุดฉิม หมู่ 7,8 เพื่อทำให้ผู้ที่สัญจรผ่านไป-มา ได้รับความสะดวก สบายและมีความปลอดภัยทางถนน

ประชุมคณะกรรมการ EOC ระดับตำบล

สาธารณสุขอำเภอหนองเรือ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสถานีตำรวจภูธรอำเภอหนองเรือ เรียกประชุมคณะกรรมการ EOC ระดับตำบลด่วน ซึ่งมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน เนื่องจากพบการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีความรุนแรง

ซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้ผู้ยากไร้

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน ร่วมกับอำเภอหนองเรือ นำโดยนายกันตภณ สุขสงค์ นายอำเภอหนองเรือ พร้อมด้วยผู้นำหมู่บ้านและจิตอาสาตำบลโนนทัน จัดกิจกรรมจิตอาสาโดยการซ่อมแซม ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับคุณแม่เรียน สมบูรณ์ บ้านร่องสมอ หมู่ 10 ตามโครงการซ่อมแซมบ้านพักอาศัยแก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ประจำปี 2564

ยินดีรับฟังทุกปัญหาของประชาชน

นายอยุธยา โม้แซง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทันเข้ามาจากการเลือกตั้งของประชาชน เพื่อเข้ามารับใช้ประชาชน ในตำบลโนนทัน และเพื่อความก้าวหน้าของตำบล ในการนี้ข้าพเจ้าในฐานะผู้นำท้องถิ่น ยินดีรับฟัง ปัญหาของประชาชน ทุกคนในการพัฒนา รวมทั้งยินดี ที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาของประชาชนทุกระดับ ที่มีปัญหา และเข้ามาปรึกษา ,ขอความช่วยเหลือ , ร้องทุกข์,ร้องเรียน แจ้งเบาะแสการทุจริตขององค์การบริหาร ส่วนตำบลโนนทันทุกเมื่อ หรือติดต่อโดยตรงที่ 089-715-6530 หรือ 0-4310-5017 ถึง 19

เว็บเมล

webmail2

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

555c6b22a70e58b3607493b6cd8c7018
bannerOrBkk Blue
btn01 4 1
btn01 7 1
btn01 5 1
btn01 2 1
btn01 1 1
banner 1 1
banner 3 1
banner 4 1

ใครกำลังออนไลน์

มี 632 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

กดไลค์แฟนเพจของเรา

Design by: www.diablodesign.eu