ติดต่อเรา 

โทร : 0-4310-5017 ถึง 19 

 อีเมล : saraban@tumbonnontan.go.th

ตำบลโนนทัน จัดตั้งเป็นตำบลขึ้นกับอำเภอภูเขียว จังหวัดขอนแก่น และอำเภอหนองเรือ แยกออกจากอำเภอภูเวียง เมื่อปี พ.ศ.2497 ปัจจุบันเป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอหนองเรือ ประกอบด้วย 14 หมู่บ้าน ได้แก่

 • หมู่ 1 บ้านโนนทัน
 • หมู่ 2 บ้านโนนทัน
 • หมู่ 3 บ้านหว้า
 • หมู่ 4 บ้านหว้า
 • หมู่ 5 บ้านเปือย
 • หมู่ 6 บ้านนา
 • หมู่ 7 บ้านกุดฉิม
 
 • หมู่ 8 บ้านกุดฉิม
 • หมู่ 9 บ้านห้วยม่วง
 • หมู่ 10 บ้านร่องสมอ
 • หมู่ 11 บ้านโนนสะอาด
 • หมู่ 12 บ้านโนนทันน้อย
 • หมู่ 13 บ้านโนนโพธิ์ไทร
 • หมู่ 14 บ้านร่มเย็น
 
 
 
 
 
 

 สภาพทั่วไปของตำบล : มีเนื้อที่ทั้งหมด 61 ตร.กม. สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ ดินเป็นดินจืดมีกรวดทราย และดินขาดความอุดมสมบูรณ์

 • อาณาเขตตำบลทิศเหนือ ติดต่อ : ต.โนนทอง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
 • อาณาเขตตำบล ทิศใต้ ติดต่อ : ต.กุดกว้าง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
 • อาณาเขตตำบล ทิศตะวันออก : ติดต่อ ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
 • อาณาเขตตำบลทิศตะวันตก : ติดต่อ ต.โนนสะอาด อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

จำนวนประชากรของตำบล จำนวนประชากรทั้งสิ้น :  8,956 คน

 • แบ่งเป็นชาย  :  4,403  คน
 • แบ่งเป็นหญิง :  4,553  คน

ข้อมูลอาชีพของตำบล

 • อาชีพหลัก : ทำนา ทำสวน ทำไร่
 • อาชีพเสริม : ตัดเย็บเสื้อผ้า พรมเช็ดเท้า

ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :

 • 1. อบต.โนนทัน
 • 2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนทัน
 • 3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหว้า
 • 4. โบสถ์จัดสว่างอารมณ์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

555c6b22a70e58b3607493b6cd8c7018
bannerOrBkk Blue
btn01 4 1
btn01 7 1
btn01 5 1
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

btn01 2 1
btn01 1 1
banner 1 1
banner 3 1
banner 4 1

เข้าสู่ระบบ

กดไลค์แฟนเพจของเรา

ใครกำลังออนไลน์

มี 1187 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

เว็บเมล

webmail2

Design by: www.diablodesign.eu